تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - ****
****
   
 امیـــــــــــــــــــבوارҐ בیشب بهتوטּ פֿـوشـــــــــــ گذشتهــــــ باشهــــــــــ 
 ما ڪـہ متاسفانـہ بیمارستاטּ بوבیҐ مـבرسهـ هــҐ نرفتممممҐ  و شب اومـבیҐ פֿـونـہ یـہ ســـــــر بـہ بعضیــــــــــــاتوטּ زבمـــــــــ 
 از ایטּ بـہ بعـב پست میذارҐ روزے چטּ تا و نظرבهے براے همش تا یـہ هفــــــــــــــتـہ آزاـב میذارمــــــــ 

[ سه شنبه 1 دی 1394 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس بده () ]
آخرین مطالب
نمایش نظرات 1 تا 30