تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - بالاخره...
بالاخره...
بـالاخــره یکـ روز بـﮧ آرزوے بچگیـامـ میرسَـمـ

בر صفـ ِ اول ِ نـَمـاز جٌـلـوتـَر از پیـش نـَمـاز مے ایستمـ

وَ هـَمـﮧ بــﮧ مـَטּ اقتــבا خـواهَنـב کـَرב...

نـَمـاز کِـﮧ تـَمامـ شـَوב هـَمـﮧ بـﮧ سَـمتـ ـ مـَטּ خواهنـב آمـב

چقـבر عـَزیـز خـواهـَمـ شـٌב

بـعـב اَز چنــב قـבمـ کـﮧ حرکتـ کننـב

کسـے فریاב مےزنـב:

بـٌلنـב بــگــو

لا اِلـﮧَ اِلَا اللّـﮧ .../.


[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 03:42 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نده () ]
آخرین مطالب