تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - کی گفته...
کی گفته...

کی گفته بچه ی اخرکه باشی لوسی

کی گفته بچه ی اخرکه باشی میشی عزیزدل همه هرکیم میرسهلپتومیکشه

میگه ته تغاریووووووووووووووووو

اشتباه به عرض رسوندن,اتفاقا بچه ی اخرکه باشی باید بشینی ورفتن بقیهرو نگاه کنی

به قول معروف درد یکی یکی کم شدن افراد دورسفره رو حس میکنی

بچه ی اخرکه باشی بایدجورکارای اشتباه بچه های بزرگترو هم بکشی

بچه ی اخرکه باشی شکسته و پیرشدن پدرمادرتو میبینیو خودتم باهاشونپیرمیشی

بچه ی اخرکه باشی بی حوصلگیا خستگیا تنهاییا میشه سهمت.

بچه ی آخرکه باشی طعم تنهایی رو میچشی

"به سلامتی همه ته تغاریا"

 " ﺑﻌﻀﮯ ﺣﺮﻓﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺸﮧ ﮔُﻔـﺖ ، ﺑﺂﻳﺪ ﺧـﻮﺭﺩ .. !

ﻭﻟﮯ ﺑﻌﻀﮯ ﺣﺮﻓﺎ ﺭﻭ ، ﻧﮧ ﻣﻲ ﺷﮧ ﮔﻔﺖ ، ﻧﮧ ﻣﻴﺸﮧ ﺧﻮﺭﺩ .. !

ﻣﻲ ﻣﻮﻧﮧ ﺳــﺮ ﺩﻝ !

ﻣﻴﺸﮧ ﺩﻝ ﺗـــﻨـــﮓ !

ﻣﻴﺸﮧ ﺑــــــﻐــــﺾ !

ﻣﻴﺸﮧ ﺳــﮑـــﻮﺕ !

ﻣﻴﺸﮧ ﻫﻤﻮﻥ ﻭﻗﺘﮯ ﮐـﮧ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﮯ ﭼـﮧ ﻣَﺮﮔِـﺘـﮧ

[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 02:17 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب