تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - مرا...
مرا...
 مــرا ✿دخـتر خانـــوم✿ مے نـامــند 
غرورے دارم 

كـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـﮯ شود 

احساسـﮯ دارم 

كـ‌ه با منطق ِگدایان نمـﮯ سازد 

قلبــﮯ دارم 
كـ‌ه هنوز تیزے خنجر نامردے را نخوردهـ استـــ 


و زیـبایــﮯ هایـﮯ دارم 

كـ‌ه حراج چشم هاے بیگانـ‌ه نخواهد شد! 


اینگونه است مشق شب های دخترانه من...

[ سه شنبه 24 آذر 1394 ] [ 10:45 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس پست ثابت بده () ]
آخرین مطالب