تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - من اینم......
من اینم......
↺ من اینــــــــــــــم ↷

※یه کوچولو ی لــــــــــــــــــــوس برای آقام!

※با بـــــــــــــــــچه بازیای خــــــــــــــاص خودم!

※یه لجـــــــــــــبازه یه دنــــــــــــــــده!

※یه نمه بچه پـــــــــــــــــررو!

※یه خورده دیــــــــــــــوونه!

※یک کمی رویـــــــــــــــایی, 

※یه دختر احســــــــــــاسی که سریع گریـــــــــــه ام میگیره ※خــــــــــــیلیم حســـــــــــــودم البته رو عشقم...

※تک پــــــرم و با هر کسی نمیپرم!

※یه کوچولو بی اعتــــــــــــــماد به دورو وریا...!

※یه نــــــــــــــــمه کله شق!

※از یکی بدم بیاد خیلی شــــــــــــــیک و مجـــــــــــلسی ازش میگذرم و دســـــــــتو پـــــــــــا زدنش اصلا واسم مهم نیست!

※ولی عوضش, یـــــــــــــه رو بیشتر ندارم!

※زیـــــــــــــرابی نمیرم, زیـــــــــــــــــراب کسی رو هم نمیزنم!

※بــــــــــــــــــده کسیو نمیخوام!

※واقعــــــــــــــعیتارو میگم!حتی اگه به ضـــــــــررم تموم شه!

※سواســــــــــــــــتفاده تو ذاتم نیست!

※دلم واسه هیچ پسری جز عشقم نمیلرزه چون دله نه ژله

※ اره!!!

[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس بده () ]
آخرین مطالب
نمایش نظرات 1 تا 30