تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - ازخودم....
ازخودم....
اَز خُــودددددم َخُوشَـََـم میــ ـآد...

میـבونــــے چــ را؟ 

چــــــــــوטּ خِیلیــــا" میـــخوآטּ سَــر بِــه تَنَــــم نباشـﮧ . . .

          بـــــــــدم... بـــــــــداخـــــــــلـــــــــاقـــــــــم...

          مـــــــــغـــــــــرورم...

          خـــــــــودـــــــــمو مـــــــــیــــــگـــــــــیـــــــــرم...

          مـــــــــن ایــــــنـــــم... هــــمــــیـــــنــى كـــــــه مــــیـــبــــیــنــى... 

         مـــــــــدلمـــــــــه....

اون که باس مارو دوس داشته باشه، داره..... 

         تو دوس نـــــــــداری؟؟؟ هــــــــــرررررری

[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 10:09 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نمیخوام () ]
آخرین مطالب