تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - هــــ ـرّررّررّرـے
هــــ ـرّررّررّرـے

مـَـغرورمــــ !؟ عـشقمــ مـیـڪشہ .. !
تـنـہــامـــ !؟ بہ פֿـوכمــ‌ـ مـربـوطہ .. !
از بـعـضےـآ مـُـتـّـنفرمـــ !؟ פֿـوכِشوטּ פֿـوآستـטּ .. !
بـعـضےـآ رو فـرآمـوش ڪرכم !؟ حــ ـآفظہ ـے פֿـوכمـہ .. !
مـثـل بـَچہ هـآ هـستمـــ !؟ כوس כآرمـ .. ! لـجبــآزمــ !؟ عـّـآرّه چــِـجـــورَمـــ .. !
ڪینہ ایـَـمـــ !؟ بـہ شـُـمــآ ربـطے نـכآاآاآاآاآره .. ! سـنگـــכِلـمــ !؟ چہ بـہـتـر .. !
از مـَـטּ פֿـوشـِـتـــ نـمـیــآכ !؟
مـگہ مـجـبـورتـــ ڪَرכمـــ .. !
قـراره مـثلہ تـو بــ ـآشـمــ !؟ نـــــــــ ــ ـ
قــآبـل تـحمـّـل نـیـسـتـمـ !؟ اجـبـــآرـے بہ تـحملمــ نـیـستـــ .. !
رآه بــآز جــ ـآכّه כِراز .. !

                                                              هــــ ـرّررّررّرـے


[ یکشنبه 17 آبان 1394 ] [ 11:08 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نمخوام () ]
آخرین مطالب