تبلیغات
♫✿آســــمان پـــــر ســـــتاره✿♫ - از اوناش نیستم....
از اوناش نیستم....

من یه دخـــــتــــــرم

 

الـــبــــتـــــه:

 من ازاوناش نیستم...

هروقت بخوام

بزنم ازخونه بیرون ...

 ازاوناش نیستم 

که تا وقتی دلم گرفت بگم این نشد یکی دیگه ...

 قرارم نیست 

همه روتوزندگیم راه بدم...

 ازاونایی هم نیستم 

که ساپورت گورخری پا کنم بامانتوی کوتاه تاشاید بقیه بهم نگاه کنن ...

 اره عزیزم

 من خودمم همونی که خیلیا میخوان باشن ..

 ساده وشیک میگردم

 پایه هرکاری هم نیستم..

 تورفاقتم کم نمیزارم,

 تاجایی که بتونم ...

 'کسی 

که وارد زندگیم میشه

 یعنی" ♥ارزش"داره '♥

 خیلیا

هم پیام بازرگانی زندگیمم نیستن دیگه ...

 قلبمونم

 کاروان سرانیست

 که هر روز یکی دیگه روبخوایم...

 یه آدمم

همینی که خیلیا نیستن..هه..

  یه نفرم

تو

⇦⇦⇦بیشتر هم راه نمیدم ♥قلبــــمم♥

 بقیه هم به ســـلـــامـــت ....!!!!

[ یکشنبه 17 آبان 1394 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ بوس نمخوام () ]
آخرین مطالب